Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 080


EHK 080 Pevnost sedadel a jejich úchytú v autobusech

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ SEDADEL AUTOBUSŮ A TĚCHTO AUTOBUSŮ Z HLEDISKA PEVNOSTI SEDADEL A JEJICH UKOTVENÍ

Tento předpis se vztahuje na:

- na sedadla pro cestujícího určené k montáži s orientací směrem dopředu, kategorií M2 a M3, třídy II,III a B.

- vozidla kategoriíM2 a M3, třídy II,III a B s ohledem na montáž a ukotvení sedadel cestujících.

- nevztahuje se na sedadla směřující dozadu nebo na jakékoli opěrky hlavy upevněné k těmto sedadlům.

- na žádost výrobce, se mohou vozidla kategorie M2 schválená podle předpisu č.17 považovat za vyhovující požadavkům tohoto předpisu.

- vozidla, u kterých pro jednotlivá sedadla platí výjimka podle odstavce 7.2 předpisu č. 14, se schvalují podle tohoto předpisu.

- montáž sedadel směřujících do strany se zakazuje u vozidel kategorií M2 (třídy II, III a B) a M3 (třídy II, III a B), s výjimkou vozidel kategorie M3 (třídy II , III a B) s maximální technicky přípustnou hmotností převyšující 10 tun za předpokladu, že jsou splněny požadavky odstavce 7.4.

- odstavec 1.4.se nevztahuje na ambulance nebo vozidla určená pro použití ozbrojenými složkami, civilní obranou, hasiči a silami odpovědnými za udržování veřejného pořádku.

 

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  01 3 1 080131i0 12.11.2008    
1 02 0 0 080200i0 30.01.2011    01.11.2012
03 0 0 080300i0 26.07.2012    26.07.2014
  03 1 0 080310i0 20.01.2016 2015/49  
  03 2 0 080320i0 22.06.2017 2016/103  
  03 3 0 080330i0 10.02.2018 2017/61  
  04 0 0 080400i0  29.05.2020 2019/103  

Předpis EHK č. 80 je přílohou č. 79 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 162 Kč
Předmět: Pevnost sedadel a jejich úchytú v autobusech