Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 078


EHK 078 Brzdy vozidel kategorie L

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL KATEGORIÍ L1,L2.L3,L4 a L5 Z HLEDISKA BRZDĚNÍ

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorie L.

Do těchto kategorií nejsou zahrnuta:

- vozidla s  max. rychlostí do 25km/h.

- vozidla vybavená pro řidiče se sníženou pohyblivostí.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

1 03 1 0 078310i2 23.06.2010    
  03 2 0 078320i0 8.10.2015 2015/9  
  03 3 0 078330i0 09.02.2017 2016/56  
  03 4 0   08.10.2022 2022/49  
 2 04 0 0 078400i0 22.06.2017 2016/114  01.09.2018
  04 1 0 078410i0  11.01.2020 2019/46  
  04 2 0   08.10.2022 2022/48  
  05 0 0 078500i0 03.01.2021 2020/65  
  05 1 0 078510i0  08.10.2022 2022/13  
  05 2 0 078520i0  24.09.2023 2023/10  
  06 0 0 078600i0  05.01.2024 2023/67  

Předpis EHK č. 78 je přílohou č. 77 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 041 Kč
Předmět: Brzdy vozidel kategorie L