Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 073


EHK 073 Zařízení pro boční ochranu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ:

I. VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH BOČNÍHO OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ (BOZ)

II. BOČNÍ OCHRANNÉ ZAŘÍZENÍ (BOZ)

III. VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE BOČNÍHO OCHRANNÉHO ZAŘÍZENÍ (BOZ) TYPU HOMOLOGOVANÉHO PODLE ČÁSTI II TOHOTO PŘEDPISU

Tento Předpis platí pro:

- ČÁST I: vozidla kategorií N2, N3, O3 a O4 vybavená zařízením pro boční ochranu proti podjetí, které nebylo samostatně schváleno podle části II tohoto předpisu, nebo

která jsou konstruována a/nebo vybavena tak, že jejich konstrukční části lze považovat za zcela nebo částečně plnící funkci takového zařízení.

- ČÁST II: boční ochranné zařízení proti podjetí určených k montáži na vozidla kategorií N2, N3, O3 a O4

- ČÁST III: montáž zařízení pro boční ochranu proti podjetí u vozidel kategorií N2, N3, O3 a O4, která byla schvalována podle části II tohoto předpisu a pro kompletaci vozidel,

částečně schválených podle části I a dokompletovaných zařízením pro boční ochranu proti podjetí zařízeními, která byla schvalovánaa podle části II tohoto předpisu.

Tento předpis neplatí pro tahače návěsů.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 1 0 073010i0 10.11.2007    
  01 0 0 073100i0 09.12.2010    
  01 1 0 073110i0 10.10.2017 2017/17  
  01 2 0 073120i0 15.10.2019 2019/11  

Předpis EHK č. 73 je přílohou č. 72 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 411 Kč
Předmět: Zařízení pro boční ochranu