Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 068


EHK 068 Maximální rychlost vozidel katerorií M1 a N1, včetně při elektrickém pohonu

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO HOMOLOGACI MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA MĚŘENÍ MAXIMÁLNÍ RYCHLOSTI

Tento Předpis se týká homologace vozidel s vlstním pohonem včetně čistě elektrických kategorií M1 a N1 z hlediska měření maximální rychlosti udané výrobcem.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 1 0 068010i0 30.11.1996    

Předpis EHK č. 68 je přílohou č. 67 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 460 Kč
Předmět: Maximální rychlost vozidel katerorií M1 a N1, včetně při elektrickém pohonu