Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 067


EHK 067 Zařízení pro pohon zkapalněným ropným plynem

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO:

I. SCHVÁLENÍ SPECIFICKÉHO VYBAVENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL, KTERÁ POUŽÍVAJÍ VE SVÉM POHONNÉM SYSTÉMU ZKAPALNĚNÉ ROPNÉ PLYNY

II. SCHVÁLENÍ VOZIDLA SE SPECIFICKÝM VYBAVENÍM PRO POUŽITÍ ZKAPALNĚNÝCH ROPNÝCH PLYNŮ V JEHO POHONNÉM SYSTÉMU S OHLEDEM NA MONTÁŽ TAKOVÉHO VYBAVENÍ.

Tento Předpis platí pro:

- schálení specifického vybavení motorových vozidel kategorie M a N, která používají ve svém pohonném systému zkapalněné ropné plyny

- sválení vozidel kategorie M a N s namontovaným specifickým vybavením pro použití zkapalněných ropných plynů v jeho pohonném systému z hlediska montáže takového vybavení.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  01 7 0 067170i0  02.02.2007    
  01 9 0 067190i0 19.08.2010    
  01 10 0 0671a0i0 26.07.2012    
  01 11 0 0671b0i0 15.07.2013    
  01 12 0 0671c0i0 03.11.2013 0671c0-c  
  01 13 0 0671d0i0 10.06.2014 0671d0-c  
Rev. 4 01 14 0 0671e0i0 09.10.2014 0671e0-c  
  01 15 0 0671f0i0 16.10.2018 2018/18  
  01 16 0 0671g0i0  15.10.2019 2019/9  
  02 0 0 067200i0 28.05.2019 2018/124  
  02 1 0 067210i0 15.10.2019 2019/10  
  02 2 0 067220i0 29.05.2020 2019/98  
  02 3 0   30.09.2021 2021/21  
Rev.5 03 0 0 067300i0 29.05.2020 2019/94  
  03 1 0 067310i0 30.09.2021 2021/20  
  03 2 0   05.06.2023 2022/119  
  03 3 0 067330i0  24.09.2023 2023/18  
  04 0 0 067400i0  22.06.2022 2021/97  
  04 1 0 067410i0  05.06.2023 2022/120  
  04 2 0 067420i0  24.09.2023 2023/19  

Předpis EHK č. 67 je přílohou č. 66 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 4 162 Kč
Předmět: Zařízení pro pohon zkapalněným ropným plynem