Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 066


EHK 066 Pevnost karosérie autobusů a autokarů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VELKÝCH AUTOBUSŮ Z HLEDISKA PEVNOSTI JEJICH NOSNÉ KONSTRUKCE

Tento předpis platí pro jednopodlažní tuhá nebo kloubová vozidla patřící do kategorie M2 nebo M3, tříd II nebo III nebo třídy B, která mají více než 16 cestujících .

Na žádost výrobce lze tento předpis aplikovat i na kterékoliv jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3, které není zahrnuto do odstavce 1.1.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 1 01 1 0 066110i0 18.10.2008    
  02 0 0 066200i0 19.08.2010    

Předpis EHK č. 66 je přílohou č. 65 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 936 Kč
Předmět: Pevnost karosérie autobusů a autokarů