Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 064


EHK 064 Náhradní kola pro dočasné užití, monitorování tlaku v pneumatikách

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH VYBAVENÍ, KTERÉ MŮŽE ZAHRNOVAT: CELEK NÁHRADNÍHO KOLA, PNEUMATIKY SCHOPNÉ JÍZDY BEZ VZDUCHU A NEBO SYSTÉM
UMOŽŇUJÍCÍ JÍZDU BEZ VZDUCHU A NEBO PNEUMATIKY S PRODLOUŽENOU POHYBLIVOSTÍ

Tento předpis platí pro schvalování vozidel kategorií M1 a N1 pokud jsou vybavena:

- celkem náhradního kola a pneumatiky pro dočasné užití, a/nebo

- pneumatikami schopnými jízdy bez vzduchu a/nebo systémem umožňujícím jízdu bez vzduchu.

Pro účely tohoto předpisu se celky nahrazující kolo a pneumatiku formou pneumatik schopných jízdy bez vzduchu, nebo systému umožňujícího jízdu bez vzduchu ve stavu úplně bez vzduchu, považují za náhradní celky pro dočasné užití podle definice v odstavci 2.10 tohoto předpisu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 0 1 064201i0 19.08.2010    
1 02 1 0 064210i0 19.08.2011    
  02 2 0 064220i0 27.01.2013    
  03 0 0 064300i0 09.02.2017 2016/54  01.09.2018
2 03 0 0 064300i0 09.02.2017    
  03 1 0 064310i0  11.01.2020 2019/52   

Předpis EHK č. 64 je přílohou č. 63 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 411 Kč
Předmět: Náhradní kola pro dočasné užití