Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 061


EHK 061 Vnější výčnělky komerčních vozidel

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ NÁKLADNÍCH AUTOMOBILŮ Z HLEDISKA JEJICH VNĚJŠÍCH VÝČNĚLKŮ PŘED ZADNÍM PANELEM KABINY

Tento předpis se vztahuje na vnější výčnělky nákladních vozidel kategorií N1, N2 a N3 s omezením na „vnější povrch“ podle níže uvedené definice. Neplatí pro vnější zařízení pro nepřímý výhled, včetně jejich držáků, nebo pro příslušenství,

jako jsou antény přijímačů rozhlasu a nosiče zavazadel.

Účelem tohoto Předpisu je snížit riziko nebo závažnost poranění, jež může utrpět osoba, která se dostane do styku s vnějším povrchem vozidla v případě nárazu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 1 0 061010i0 10.10.2006    
  00 2 0 061020i0 15.07.2013    
  00 3 0 061030i0 18.06.2016 2015/86  

Předpis EHK č. 61 je přílohou č. 60 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 762 Kč
Předmět: Vnější výčnělky před zadním panelem kabiny