Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 055


EHK 055 Mechanická spojovací zařízení

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ SOUČÁSTÍ MECHANICKÝCH SPOJOVACÍCH ZAŘÍZENÍ JÍZDNÍCH SOUPRAV

Tento předpis stanoví požadavky, které musí splňovat mechanická spojovací zařízení a součásti, aby byly v mezinárodním měřítku považovány za navzájem spojitelné.

Tento předpis se vztahuje na zařízení a součásti k montáži na:

- motorová vozidla a přípojná vozidla určená k vytváření jízdních souprav,

- motorová vozidla a návěsy určené k vytváření návěsových souprav nebo kloubových autobusů, kde svislé zatížení vnášené z návěsu na tažné vozidlo nepřevyšuje 200 kN,

Tento předpis platí pro:

- normalizovaná spojovací zařízení a součásti podle definice v odstavci 2.3,

- nenormalizovaná spojovací zařízení a součásti podle definice v odstavci 2.4,

- nenormalizovaná odchylná spojovací zařízení a součásti podle definice v odstavci 2.5.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 1 01 1 0 055110i0 17.03.2010    
  01 2 0 055120i0 30.01.2011    
  01 3 0 055130i0 13.04.2012    
  01 4 0 055140i0 08.10.2015 2015/7  
 2 01 5 0 055150i0 08.10.2016 2016/5  08.10.2017
  01 6 0 055160i0 09.02.2017 2016/53  
  01 7 0 055170i0  10.02.2018 2017/69  
2     1   13.03.2019 2019/21  
  01 8 0 055180i0 29.05.2020 2019/96  
  01 9 0 055190i0 09.06.2021 2020/132  
  01 10 2 0551a1i0 22.06.2022, 18.04.2022 2021/105, 2022/39   
  02 0 0 055200i0 25.09.2020 2020/27  
  02 1 0 055210i0 09.06.2021 2020/103  
  02 2 0 055221i0  22.06.2022, 18.04.2022 2021/153, 2022/40  
  03 0 0   22.09.2024 2024/15  

Předpis EHK č. 55 je přílohou č. 54 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 614 Kč
Předmět: Mechanická spojovací zařízení silničních vozidel