Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 054


EHK 054 Pneumatiky komerčních vozidel a jejich přípojných vozidel

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ PNEUMATIK PRO NÁKLADNÍ AUTOMOBILY A JEJICH PŘÍPOJNÁ VOZIDLA

Tento předpis platí pro nové pneumatické pneumatikyurčené hlavně pro vozidla kategorií M2, M3, N, O3 a O4.

Neplatí však pro typy pneumatik, označených symboly kategorie rychlosti odpovídající rychlostem pod 80 km/h.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 16 0 0540g0i0 13.11.2004    
  00 17 0 0540h0i0 17.03.2010    
 3 00 18 0 0540i0i0 27.01.2013  0540i1-c  
  00 18 1 0540i1i0 13.22.2013 054302-c  
  00 19 0 0540j0i0 22.01.2015 0540j0-c  
  00 20 0 0540k0i0 20.01.2016 2015/66  
  00 21 0 0540l0i0 09.02.2017 2016/52,2016/52-oprava  
  00 22 0 0540m0i0 10.02.2018 2017/68  
  00 23 0 0540n0i0 29.12.2018 2018/55  
  00 24 0 0540o0i0  30.09.2021 2021/5  
  00 25 0 0540p0i0  04.01.2023 2022/85  
  00 26 0 0540q0i0  05.01.2024 2023/73  

Předpis EHK č. 54 je přílohou č. 53 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 065 Kč
Předmět: Pneumatiky užitkových vozidel a jejich přípojných vozidel