Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 052


EHK 052 Konstrukce malých autobusů a autokarů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ NÍZKOKAPACITNÍCH AUTOBUSŮ M2 A M3 Z HLEDISKA JEJICH VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE

Tento předpis platí pro jednopodlažní tuhá vozidla kategorie M2 a M3, konstruovaná a vyráběná pro dopravu sedících nebo stojících osob s obsaditelností, která nepřesahuje 22 cestujících mimo řidiče.

Rozsah tohoto předpisu nezahrnuje technická ustanovení pro převoz cestujících se sníženou pohyblivostí. Dokud nebudou dokončena harmonizovaná ustanovení pro vstup a nebudou zahrnuta do přílohy

k tomuto předpisu, mohou Smluvní strany používat dodatečné požadavky k zajištění vstupu těchto cestujících do vozidel a k zajištění jejich bezpečnosti.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  01 8 0 052180i0 09.11.2005    
  01 9 0 052190i0 10.11.2007    

Předpis EHK č. 52 je přílohou č. 51 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 118 Kč
Předmět: Konstrukce malých autobusů