Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 051


EHK 051 Vnější hluk vozidel kategorií M a N

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL S NEJMÉNĚ ČTYŘMI KOLY Z HLEDISKA EMISÍ JEJICH HLUKU

Tento předpis obsahuje ustanovení pro hluk, vyzařovaný motorovými vozidly, a týká se vozidel kategorií M a N.

Specifikace v tomto Předpise je určena k reprodukci hladin akustického tlaku, které jsou generovány při běžném provozu vozidel v městské dopravě.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 7 0 051270i0 30.01.2011    
  02 7 3 051270i3 09.03.2011    
  02 8 0 051280i0 13.04.2012    
  02 9 0 051290i0 03.11.2013 051290-c  
  02 10 0 0512a0i0 22.01.2015 0512a0-c  
 3 03 0 0 051300i0 20.01.2016 2015/62  01.07.2016, 01.07.2020, 01.07.2022, 01.07.2024, 01.07.2026 viz přechodná ustanovení
  03 1 0 051310i0 08.10.2016 2016/4  
  03 2 0 051320i0 10.02.2018 2017/71  
  03 3 0 051330i0 16.10.2018 2018/7 , 2018/7 doplněk  
  03 4 0 051340i0 29.12.2018 2018/63  
  03 4 1 051341i0  26.06.2019 2019/51  
  03 5 0 051350i0 15.10.2019 2019/4/Rev.1  
  03 6 0 051360i0  25.09.2020 2020/4  
  03 7 0 051370i0  04.01.2023 2022/84+para.133  
  03 8 0 051380i0  24.09.2023 2023/2  
  03 9 0 051390i0  05.01.2024 2023/71  

Předpis EHK č. 51 je přílohou č. 50 EHK/OSN Dohody z roku 1958 a je v současné době v závěrečném stadiu vývoje.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 585 Kč
Předmět: Vnější hluk vozidel kategorií M a N