Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 050


EHK 050 Obrysové, brzdové a směrové svítilny pro motocykly a pro mopedy

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ PŘEDNÍCH OBRYSOVÝCH SVÍTILEN, ZADNÍCH OBRYSOVÝCH SVÍTILEN, BRZDOVÝCH SVÍTILEN, SMĚROVÝCH SVÍTILEN

A ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ ZADNÍ REGISTRAČNÍ TABULKY PRO VOZIDLA KATEGORIE L

Tento předpis se vztahuje na přední obrysové svítilny, zadní obrysové svítilny, brzdové svítilny, směrové svítilny a zařízení pro osvětlení zadní registrační tabulky pro vozidla kategorie L.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 13 0 0500d0i0 09.12.2010    
  00 14 0 0500e0i0 23.06.2011    
  00 15 0 0500f0i0 28.10.2011    
  00 15 c1 0500f0i1 18.11.2012    
 3 00 16 0 0500g0i0 15.07.2013    
  00 17 0 0500h0i0 08.10.2015 2015/24  
  00 18 0 0500i0i0 08.10.2016 2016/21  
  00 19 0 0500j0i0 10.10.2017 2017/28  
  00 20 0 0500k0i0 10.02.2018 2017/80, 2017/81  
  01 0 0 050100i0  15.10.2019 2018/103/Rev.1  

Předpis EHK č. 50 je přílohou č. 49 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 835 Kč
Předmět: Svítilny motocyklů a mopedů