Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 049


EHK 049 Emise motorů naftových a plynových

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO OPATŘENÍ PROTI EMISÍM PLYNNÝCH ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK

A ZNEČIŠŤUJÍCÍCH ČÁSTIC ZE VZNĚTOVÝCH MOTORŮ A ZE ZÁŽEHOVÝCH MOTORŮ URČENÝCH K POUŽITÍ VE VOZIDLECH

Tento předpis platí pro motorová vozidla kategorií M1, M2, N1, N2 s referenční hmotností přesahující 2 610 kg a pro všechna motorová vozidla kategorií M3 a N3. 

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  05 3 0 049530i0 09.12.2010    
  05 4 0 049540i0 23.06.2011    
  05 5 0 049550i0 26.07.2012    
  05 5 r5c1 049550i1 26.07.2012    
  05 6 0 049560i0 10.06.2014    
  05 7 0 049570i0 22.01.2015 049570-c  
  05 8 0 049580i0 09.02.2017 2016-40  
  05 9 0 049590i0 19.07.2018 2017/129  
  05 10 0 0495a0i0 29.12.2018 2018/46  
  05 11 0   22.06.2022 2021/129  
Rev.6 06 0 0 049600i0 27.01.2013    27.01.2013, 01.09.2014, 31.12.2015 viz přechodná ustanovení
  06 1 1 049611es 15.07.2013    
  06 2 0 049620i0 10.06.2014 2013/112  
  06 3 0 049630i0 20.01.2016 2015/55  
  06 4 0 049640i0 09.02.2017 2016/41  
  06 5 0 049650i0 19.07.2018 2017/130  
  06 6 0 049660i0 29.12.2018 2018/47  
  06 7 0   22.06.2022 2021/130  
  06 8 0 049680i0  05.01.2024 2023/59  
  07 0 0 049700i0  07.01.2022 2021/66   
  07 1 0 049710i0  04.01.2023 2022/74  
  07 2 0 049720i0  05.01.2024 2023/60+para.99  

Předpis EHK č. 49 je přílohou č. 48 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 13 479 Kč
Předmět: Emise znečisťujících látek vznětových a plynových motorů