Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 048


EHK 048 Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci vozidel

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

Tento předpis platí pro vozidla kategorií M, N a jejich přípojných vozidel (kategorie O) z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 6 03 5 0 048350i0 09.12.2010
série změn 03 od 10.06.2006
   
  03 6 0   15.10.2019 2018/102  
  03 7 0   22.06.2022 2021/90  
  03 8 0   04.01.2023 2022/95  
  03 9 0   24.09.2023 2023/25  
10  04 15 0 0484f0i0 08.10.2015  15-23c1  
  04 16 0 0484g0i0 08.10.2016 2016/20  
  04 17 0 0484h0i0 22.06.2017 2016/78  
  04 18 0 0484i0i0  15.10.2019 2018/101  
  04 19 0   30.09.2021 2021/28  
  04 20 0   22.06.2022 2021/91  
  04 21 0   04.01.2023 2022/96  
  04 22 0   24.09.2023 2023/26  
11  05 8 0 048580i0 08.10.2015 2015/22c1  
  05 9 0 048590i0 08.10.2016 2016/19  
  05 10 0 0485a0i0 22.06.2017 2016/79  
  05 11 0 0485b0i0 10.02.2018 2017/106  
  05 12 0 0485c0i0 28.05.2019 2018/85  
  05 13 0 0485d0i0  15.10.2019 2018/100/Rev.1  
  05 14 0   30.09.2021 2021/29  
  05 15 0   22.06.2022 2021/92  
  05 16 0   04.01.2023 2022/97  
  05 17 0   24.09.2023 2023/27  
12 06 4 0 048640i0 09.10.2014 2014/21  
  06 5 0 048650i0 15.06.2015 2014/59  
  06 6 0 048660i0 08.10.2015 2015/21c1  
  06 7 0 048670i0 08.10.2016 2016/18  
  06 8 0 048680i0 22.06.2017 2016/80  
  06 9 0 048690i0 10.02.2018 2017/79  
  06 10 0 0486a0i0 19.07.2018 2017/110  
  06 11 0 0486b0i0  28.05.2019 2018/84  
  06 12 0 0486c0i0  15.10.2019 2018/99/Rev2  
  06 13 0 0486d0i0 29.05.2020 2019/84  
  06 14 0   30.09.2021 2021/30+para.85  
  06 15 0   22.06.2022 2021/93  
  06 16 0 0486g0i0  04.01.2023 2022/89  
  06 17 0   05.06.2023 2022/112  
  06 18 0   24.09.2023 2023/28  
  07 0 0 048700i0 25.09.2020 2020/36+para.91  
 13 07 1 0   30.09.2021 2021/31+para.85  
  07 2 0   22.06.2022 2021/94  
  07 3 0 048730i0  04.01.2023 2022/90  
  07 4 0   05.06.2023 2022/113  
  07 5 0   24.09.2023 2023/29  
 14 08 0 0 048800i0  22.06.2022 2021/86+para.82  
  08 1 0 048810i0 04.01.2023 2022/91  
  08 2 0 048820i0  05.06.2023 2022/114  
  08 3 0   24.09.2023 2023/30  

Předpis EHK č. 48 je přílohou č. 47 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 3 642 Kč
Předmět: Montáž osvětlení a světelní signalizace vozidel o 4 a více kolech