Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 048


EHK 048 Montáž zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci vozidel

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ A SVĚTELNOU SIGNALIZACI

Tento předpis platí pro vozidla kategorií M, N a jejich přípojných vozidel (kategorie O) z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 6 03 5 0 048350i0 09.12.2010
série změn 03 od 10.06.2006
   
  03 6 0   15.10.2019 2018/102  
10  04 15 0 0484f0i0 08.10.2015  15-23c1  
  04 16 0 0484g0i0 08.10.2016 2016/20  
  04 17 0 0484h0i0 22.06.2017 2016/78  
  04 18 0 0484i0i0  15.10.2019 2018/101  
11  05 8 0 048580i0 08.10.2015 2015/22c1  
  05 9 0 048590i0 08.10.2016 2016/19  
  05 10 0 0485a0i0 22.06.2017 2016/79  
  05 11 0 0485b0i0 10.02.2018 2017/106  
  05 12 0 0485c0i0 28.05.2019 2018/85  
  05 13 0 0485d0i0  15.10.2019 2018/100/Rev.1  
12 06 4 0 048640i0 09.10.2014 2014/21  
  06 5 0 048650i0 15.06.2015 2014/59  
  06 6 0 048660i0 08.10.2015 2015/21c1  
  06 7 0 048670i0 08.10.2016 2016/18  
  06 8 0 048680i0 22.06.2017 2016/80  
  06 9 0 048690i0 10.02.2018 2017/79  
  06 10 0 0486a0i0 19.07.2018 2017/110  
  06 11 0 0486b0i0  28.05.2019 2018/84  
  06 12 0 0486c0i0  15.10.2019 2018/99/Rev2  
  06 13 0 0486d0i0 29.05.2020 2019/84  
  07 0 0 048700i0 schváleno WP.29 2020/36  

Předpis EHK č. 48 je přílohou č. 47 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 3 311 Kč
Předmět: Montáž osvětlení a světelní signalizace vozidel o 4 a více kolech