Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 046


EHK 046 Zařízení pro nepřímý výhled

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ ZAŘÍZENÍ PRO NEPŘÍMÝ VÝHLED A MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA MONTÁŽE TĚCHTO ZAŘÍZENÍ

Tento Předpis platí pro:

- povinná a volitelná zařízení pro nepřímý výhled, uvedená níže v tabulce v odstavci 15.2.1.1.1 tohoto Předpisu, pro vozidla kategorií M a N a pro povinná a volitelná zařízení pro nepřímý výhled, uvedená níže v tabulce v odstavci 15.2.1.1.3 a 15.2.1.1.4 tohoto Předpisu, pro vozidla kategorií L s karoserií, která alespoň zčásti obklopuje řidiče

- montáž zařízení pro nepřímý výhled na vozidla kategorií M, N a na vozidla kategorie L s karoserií, jež aspoň zčásti obklopuje řidiče.

Tento Předpis neplatí pro zařízení jiná než uvedená v odst. 1.1 a) a pro jejich montáž, pro sledování ploch výhledu, bezprostředně sousedících s přední stranou a/nebo stranou spolujezdce u vozidel kategorií M1, M2, N1 a N2 ≤ 7,5 t.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnové dokumenty

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 3 0 046230i0 15.10.2008    
  02 4 1 046241i0 11.11.2009    
  02 5 0 046250i0 28.10.2011    
Rev.4 03 1 0 046310i0 18.11.2012    
  03 3 0 046330i0 09.10.2014    
Rev.5 04 0 0 046400i0 15.07.2013    30.06.2014
  03 2 k 03 0 046400i2 03.11.2013    
  04 1 0 046410i0 09.10.2014 0464410-c  
Rev.5     1 046411i0 bez data 2018/16  
Rev.6 04 2 0   18.06.2016 2015/84  
  04 3+4 0 046440i0 08.10.2016, 22.06.2017 2016/9, 2016/89  
  04 5 0 046450i0 19.07.2018 2017/113  
Rev.6     1 046451i0 bez data 2018/17  
  04 6 0 046460i0 28.05.2019 2018/123  
  04 7 0 046470i0  25.09.2020 2020/16  
  04 8 0 046480i0  25.09.2020 2020/17  
  04 9 0 046490i0  30.09.2021 2021/19  
 Rev.7 05 0 0 046500i0  08.10.2022 2022/52  
  05 1 0   22.09.2024 2024/11  
  06 0 0   22.09.2024 2024/14  

Předpis EHK č. 46 je přílohou č. 45 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 997 Kč
Předmět: Nepřímý výhled