Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 036


EHK 036 Konstrukce velkých autobusů a autokarů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ AUTOBUSŮ Z HLEDISKA JEJICH CELKOVÉ KONSTRUKCE

Tento předpis platí pro jednopodlažní tuhé nebo kloubové autobusy konstruované a vyráběné pro dopravu osob, s kapacitou vetší než 22 osob, ať sedících nebo stojících, s výjimkou

řidice a s celkovou šírkou vetší než 2,30 m. Na žádost výrobce může být uděleno schválení vozidlům s celkovou šírkou 2,30 m nebo menší, pokud takováto vozidla budou splňovat ustanovení tohoto predpisu.

Rozsah tohoto předpisu nezahrnuje technická ustanovení pro převoz cestujících se sníženou pohyblivostí. Dokud nebudou dokončena harmonizovaná ustanovení pro vstup a nebudou zahrnuta do přílohy k tomuto predpisu, mohou smluvní strany

používat dodatečné požadavky k zajištení vstupu těchto cestujících do vozidel a k zajištění jejich bezpečnosti.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  03 11 0 0363b0i0 09.11.2005    
 3 03 12 0 0363c0i0 10.11.2007    01.04.2008

Předpis EHK č. 36 je přílohou č. 35 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 081 Kč
Předmět: Konstrukce vozidel k hromadné dopravě osob