Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 034


 

EHK 034 Ochrana před rizikem požáru

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA OCHRANY PROTI NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Tento předpis platí:

- pro schvalování vozidel kategorií M, N a O vzhledem k nádrži (nádržím) pro kapalná paliva.

- na žádost výrobce pro schválení vozidel kategorií M, N a O, schválených podle části I nebo IV tohoto předpisu a vybavených palivovou nádrží (nádržemi), z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru v případě čelního a/nebo bočního nárazu, a také pro schválení vozidel kategorií M1 a N1 s celkovou přípustnou hmotností přesahující 2,8 t, dále kategorií M2, M3, N2, N3 a O, vybavených palivovou nádrží (nádržemi), schválených podle části I nebo IV tohoto předpisu, z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru v případě nárazu zezadu.

- pro schválení vozidel kategorií M1 a N1 s celkovou přípustnou hmotností nepřesahující 2,8 t, vybavených palivovou nádrží (nádržemi), schválených podle části I nebo IV tohoto předpisu, z hlediska ochrany proti nebezpečí požáru v případě nárazu zezadu.

- pro schvalování nádrží na kapalná paliva jako samostatných technických celků.

- pro schvalování vozidel z hlediska montáže schválených nádrží na kapalná paliva.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnové dokumenty

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 2 0 034220i0 11.06.2007 034230_d  
  02 3 0 034230i0 24.10.2009 034240_c1  
 2 02 4 0 034240i0 26.07-2012 034240_c2  
  02 5 1 034251i0 18.11.2012    
  02 6 0 034260i0 28.05.2019 2018/120  
  03 0 0 034300i0 15.06.2015 2014/65  01.09.2018
  03 1 0 034310i0 08.10.2016 2016/8  
  03 2 0 034320i0 28.05.2019 2018/121  
  03 3 0 034330i0  05.06.2023 2022/117  
  04 0 0 034400i0 05.06.2023 2022/116  

Předpis EHK č. 34 je přílohou č. 33 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 774 Kč
Předmět: Snížení rizika požáru