Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 028


EHK 028 Zvuková výstražná zařízení

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ ZVUKOVÝCH VÝSTRAŽNÝCH ZAŘÍZENÍ A MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ

Tento předpis se vztahuje na :

- zvuková výstražná zařízení, napájená stejnosměrným nebo střídavým proudem nebo tlakovým vzduchem, která jsou určena k montáži na motorová vozidla kategorií M, N a L3 až L5  s výjimkou mopedů (kategorie L1 a L2);

- zvukové signály výše uvedených motorových vozidel

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 3 0 028030i0 28.12.2000    
  00 4 0 028040i0 20.01.2016 2015/60  
  00 5 0 028050i0 10.10.2017 2017/3  
  00 6 0 028060i0  25.09.2020 2020/3  

Předpis EHK č. 28 je přílohou č. 27 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 545 Kč
Předmět: Zvuková výstražná zařízení a zvukové signály