Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 026


EHK 026 Vnější výčnělky osobních automobilů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH VNĚJŠÍCH VÝČNĚLKŮ

Tento předpis platí pro vnější výčnělky vozidel kategorie M1.

Neplatí pro vnější zařízení pro nepřímý výhled nebo pro kulový čep tažných zařízení.

Účelem tohoto předpisu je snížit riziko nebo závažnost zranění osob, které narazí na karosérii nebo se smýkají po ní v případě kolize. To platí jak když vozidlo stojí, tak když je v pohybu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  03 0 0 026300i0 23.06.2005    23.06.2007
  03 1 0 026310i0 11.06.2007    
 1 03 2 0 026320i0 15.07.2013    
  03 3 0 026330i0 18.06.2016 2015/82  
  03 4 0 026340i0  25.09.2020 2020/15  
  04 00 0 026400i0  25.09.2020 2020/26  

Předpis EHK č. 26 je přílohou č. 25 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 835 Kč
Předmět: Vnější výčnělky osobních automobilů