Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 020


EHK 020 Světlomety H4

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ  SVĚTLOMETŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL, KTERÉ VYZAŘUJÍ ASYMETRICKÉ POTKÁVACÍ SVĚTLO NEBO DÁLKOVÉ SVĚTLO NEBO

OBOJÍ A KTERÉ JSOU VYBAVENY HALOGENOVÝMI ŽÁROVKAMI (ŽÁROVKY H4)

Tento předpis platí pro světlomety motorových vozidel vybavených skleněnými nebo plastovými rozptylovými skly.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  02 6 1 020261i0 25.12.1997    
 3 03 0 0 020300i0 09.09.2001    21.03.2002

Předpis EHK č. 20 je přílohou č. 19 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 924 Kč
Předmět: Světlomety (se žárovkami H4)