Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 018


EHK 018 Zařízení proti zneužití vozidel (krádeži)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ  MOTOROVÝCH VOZIDEL Z HLEDISKA JEJICH OCHRANY PROTI NEOPRÁVNĚNÉMU POUŽITÍ

Tento předpis platí pro motorová vozidla mající nejméně tři kola, s výjimkou vozidel kategorií M1 a N1 z hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití, pokud namontované zařízení pro ochranu

proti neoprávněnému použití odpovídá tomuto předpisu.

Vozidla schvalovaná podle ustanovení části I předpisu č. 116 se pokládají za vozidla splňující tento předpis.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  03 1 0 018310i0 10.11.2007    
  03 2 0 018320i0 15.10.2008    
  03 3 0 018330i0 09.10.2014 018330-c  
  03 04 0 018340i0  30.09.2021 2021/23  

Předpis EHK č. 18 je přílohou č. 17 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

.

Cena (roč. přístup bez DPH): 738 Kč
Předmět: Zařízení proti zneužití automobilů