Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 017


EHK 017 Pevnost sedadel, jejich kotvení a opěrky hlavy

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ  VOZIDEL Z HLEDISKA SEDADEL, JEJICH UKOTVENÍ

Tento předpis platí pro:

a) vozidla kategorií M1 a N1 z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení a z hlediska jejich opěrek hlavy;

b) vozidla kategorií M2 a M3  z hlediska sedadel, na která se nevztahuje předpis č. 80, z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení a z hlediska jejich opěrek hlavy;

c) vozidla kategorie M1 z hlediska konstrukce zadní části opěradel sedadel a z hlediska konstrukce zařízení určených k ochraně osob ve vozidle před nebezpečím vytvářeným posuvem zavazadel při čelním nárazu.

Neplatí pro vozidla z hlediska sklopných sedadel, bočně orientovaných sedadel nebo sedadel orientovaných dozadu, nebo pro jakékoli opěrky hlavy namontované na tato sedadla.

 

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

Rev.4 07 3 0 017730i0 11.06.2007    
  08 0 0 017800i0 22.07.2009    22.07.2011
  08 1 0 017810i0 23.07.2012    
Rev.5 08 2 0 017820i0 10.06.2014 017820-c  
  08 3 0 017830i0 20.01.2016 2015/47  
  08 4 0 017840i0 19.07.2018, 15.11.2017 2017/122, 2017/121  
  08   1   13.11.2019 2019/115  
  09 0 0 017900i0 28.05.2019 2018/142  
  09 1 1 017911i0 11.01.2020, 13.11.2019 2019/35, 2019/116  
  10 0 0 017a00i0  09.06.2021 2020/106  
  11 0 0 017b00i0  15.06.2024 2023/106  

Předpis EHK č. 17 je přílohou č. 16 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 597 Kč
Předmět: Sedadla, jejich úchyty a hlavové opěrky