Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 014


EHK 014 Kotevní úchyty bezpečnostních pásů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ VOZIDEL Z HLEDISKA KOTEVNÍCH ÚCHYTŮ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ

Tento předpis se vztahuje na vozidla kategorií M a N z hlediska úchytů bezpečnostních pásů pro dospělé cestující na sedadlech směřujících dopředu nebo dozadu nebo do strany.

Aplikuje se také na systémy ukotvení ISOFIX a horní kotevní úchyty ISOFIX určené pro dětské zádržné systémy ISOFIX instalované ve vozidlech kategorie M1. Vozidla kategorie N1 vybavené ukotvením ISOFIX musí také vyhovět ustanovením tohoto předpisu.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  06 2 0 014620i0      
  06 4 0 014640i0      
  07 0 0 014700i0      
  07 1 0 014710i0      
  07 2 0 014720i0      13.04.2013
Rev. 5 07 3 0 014730i0 26.07.2012    
  07 4 0 014740i0 15.07.2013    
  07 5 0 014750i0 10.06.2014 014750-c  
  07 6 0 014760i0 20.01.2016 2015/46  
  07 6 1 014761i0  26.06.2019 2019/56 - bude vydáno jako doplněk  
  07 7 0 014770i0 09.02.2017 2016/35  
  07 8 0 014780i0 10.02.2018 2017/58  
  07 9 0   22.06.2022 2021/108  
  08 0 0 014800i0 19.07.2018 2017/128  
  08 1 0   22.06.2022 2021/109  
Rev.5 0 0 2 014802i0 14.11.2018 2018/156  
Rev.6 09 0 0 014900i0 29.12.2018 2018/44  
Rev.7 09 1 0 014910i0  03.01.2021 2020/50  
  09 2 0 014920i0 22.06.2022 2021/110  
  09 3 1 014930i0  15.06.2024 2023/113Corr.1  

Předpis EHK č. 14 je přílohou č. 13 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 190 Kč
Předmět: Kotevní místa bezpečnostních pásů