Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 013


EHK 013 Brzdění těžkých vozidel

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ VOZIDEL KATEGORIÍ M, N a O Z HLEDISKA BRZDĚNÍ

Tento předpis se vztahuje na zkoušení a schvalování typu systému pro brzdění motorových vozidel kategorií M, N a jejich přípojných vozidel kategorií O podle definice v Souhrnné rezoluci pro konstrukci vozidel (R.E.3)

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný soubor Platnost od / Schváleno WP 29Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

Rev.7 11 2 0 013b20i0 24.10.09    
  11 3 0 013b30i0 17.03.10    
  11 4 1 013b41i0 09.12.10    
  11 5 1 013b50i1 30.01.11    
  11 6 0 013b70i0 28.10.11    
  11 7 0 013b80i0 13.04.12    
  11 9 0 013b90i0 18.11.2012    
  11 9 11-2 013b90i2 26.06.2013    
Rev.8 11 10 0 013baoi0 13.02.2014 013ba0-c  
  11 11 0 013bb0i0 09.10.2014 013bb0-c  
  11 12 0 013bc0i0 15.06.2015 013bc0-c  
  11 13 0 013bd0i0 08.10.2015 2015/6   
  11 14 0 013be0i0 09.02.2017 2016/49  
  11 15 0 013bf0i0 16.10.2018 2018/9  
  11 16 0 013bg0i0 29.12.2018 2018/53  
  11 17 0 013bh0i0 09.06.2021 2020/119  
  11 18 0 013bi0i0 30.09.2021 2021/12  
  11 19 0   schváleno wp.29 2022/77  
  12 0 0 013c00i0  08.10.2022 2022/12  
  12 1 0   schváleno wp.29 2022/78  

 Předpis EHK č. 13 je přílohou č. 12 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 6 479 Kč
Předmět: Brzdění (M,N,O)