Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 012


EHK 012 Náraz na sloupek řízení

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ VOZIDEL Z HLEDISKA OCHRANY ŘIDIČE PROTI MECHANISMU ŘÍZENÍ V PŘÍPADĚ NÁRAZU

Tento předpis se vztahuje na chování mechanismu řízení, na provoz elektrického pohonu pracujícího s vysokým napětím i na konstrukční části a systémy pod vysokým napětím, které jsou galvanicky propojeny na vysokonapěťový rozvod elektrického pohonu u motorových vozidel kategorie M1 a vozidel kategorie N1 s maximální povolenou hmotností menší než 1 500 kg, to vše z hlediska ochrany řidiče při čelním nárazu vozidla.

Na žádost výrobce se mohou podle tohoto předpisu schvalovat i vozidla jiná.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  03 3 0 012330i0      
  03 3 3 012330i3      
  04 0 0 012400i0      
  04 0 1 012401i0      
Rev. 4 04 1 0 012410i0 26.07.2012    
  04 2 0 012420i0 15.07.2013    
  04 3 0 012430i0 10.06.2014 012430-c  
  04 4 0 012440i0 18.06.2016 2015/92  
  04 5 0 012450i0 19.07.2018 2017/118  
  05 0 0 012500i0  04.01.2023 2022/69  

Předpis EHK č. 12 je přílohou č. 11 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 246 Kč
Předmět: Náraz na sloupek řízení