Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 011


EHK 011 Závěsy a zámky dveří

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA ZÁMKŮ DVEŘÍ A SOUČÁSTÍ UPEVNĚNÍ DVEŘÍ

Tento předpis se vztahuje na vozidla M1 a N1 s ohledem na zámky a součásti upevnění dveří, jako jsou závěsy a jiné nosné prostředky na
dveřích, které lze použít pro nástup a výstup cestujících nebo představují riziko vymrštění cestujícího z vozidla jako následek nárazu.

RevizeSérie změnDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

 1   1 0 011210i0      
    1 1 011311i0      
    2 0 011320i0 17.03.2010    
 2 3 3 0 011330i0 27.01.2013    
  3 4 0 011340i0 09.02.2017 2016-33  
  4 0 0 011400i0 15.06.2015 011400-c  01.09.2016
 3 4 1 0 011410i0 09.02.2017 2016-34  
  4 2 0 011420i0 28.05.2019 2018/127  

Předpis EHK č. 11 je přílohou č. 10 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 653 Kč
Předmět: Zámky a závěsy bočních dveří