Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 008


EHK 008 Světlomety

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ SVĚTLOMETŮ PRO MOTOROVÁ VOZIDLA, VYZAŘUJÍCÍCH ASYMETRICKÉ POTKÁVACÍ SVĚTLO

NEBO DÁLKOVÉ SVĚTLO NEBO OBOJÍ A VYBAVENÝCH HALOGENOVÝMI  (H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 a/nebo H11).

Tento předpis se vztahuje na vozidla všech kategorií vybavených halogenovými svítilnami.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   04 11 01 0084a1i0  04.02.1999    
 4  05 00 01 008501i0  12.03.2003    

Předpis EHK č.8 je přílohou č. 7 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 839 Kč
Předmět: Světlomety H1, H2, H3