Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 004


EHK 004 Osvětlení zadní registrační tabulky

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ ZAŘÍZENÍ PRO OSVĚTLENÍ ZADNÍCH REGISTRAČNÍCH TABULEK MOTOROVÝCH

VOZIDEL A JEJICH PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

Tento předpis se vztahuje vozidla kategorií  M, N, O a T.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný soubor

Platnost od /

Schváleno WP 29

Změnový dokument

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich částí od

2 00 14  0 0040e0i0      
  00 15  0 0040f0i0 09.12.2010    
3 00 16  0 0040g0i0 15.07.2013    
  00 17  0 0040h0i0 15.06.2015 0040h0_c  
  00 18  0 0040i0i0 10.10.2017 2017/20  
  00 19  0 0040j0i0 10.02.2018 2017/72  
01 00 0 004100i0 15.10.2019  2018/92/Rev.1  

Předpis EHK č. 4 je přílohou č. 3 EHK/OSN Dohody z roku 1958.

 

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 895 Kč
Předmět: Osvětlení zadních registračních tabulek