Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 001


 

EHK 001 Světlomety

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVÁLENÍ SVĚTLOMETŮ MOTOROVÝCH VOZIDEL S ASYMETRICKÝM POTKÁVACÍM SVĚTLEM

A NEBO DÁLKOVÝM SVĚTLEM VYBAVENÝM ŽÁROVKAMI KATEGORIÍ R2 A/NEBO HS1

Tento předpis se vztahuje vozidla kategorií L, M, N a T.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný soubor

Platnost   /

Schváleno WP 29

 Změnový soubor

Povinnost, pro nové typy vozidel nebo jejich části od 

4

02 0 0 001200i0 08.09.2001    

Předpis EHK 1 je přílohou č. 1 t.zv. EHK/OSN Dohody 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 767 Kč
Předmět: Asymetrické světlomety
Poznámka: Zrušuje se od 21.3.2002