Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 144


EHK 144  Systémy tísňového volání (AECS)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE:

1A. KONSTRUKČNÍ ČÁST TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (AECC)

1B. ZAŘÍZENÍ TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (AECD), KTERÁ JSOU URČENA K MONTÁŽI NA VOZIDLA KATEGORIÍ M1 A N1

1C. VOZIDLA S OHLEDEM NA JEJICH SYSTÉMY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (AECS), JSOU-LI VYBAVENA AECD SCHVÁLENÉHO TYPU

1D. VOZIDLA S OHLEDEM NA JEJICH SYSTÉMY TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ (AECS), JSOU-LI VYBAVENA AECD NESCHVÁLENÉHO TYPU

Tento předpis se vztahuje pro vozidla kategorií  M1 a N1.  (podrobněji viz.předpis Oblast působnosti)  

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

0 0 0 0

144000i0

19.07.2018

 2017/132

 

Předpis EHK č.144  je přílohou č. 143  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 1 860 Kč
Předmět: Systémy tísňového volání (AECS)