Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / Dohoda-1958


Dohoda-1958

Tato Dohoda vytváří se smluvními stranami předpisy OSN pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo používat na kolových vozidlech. Kde bude zapotřebí, budou technické požadavky zahrnovat alternativy a kdykoliv to bude možné, budou zaměřeny na vlastnosti a budou obsahovat zkušební metody. K používání smluvními stranami, které se rozhodnou provádět předpisy schvalováním typu, budou obsahovat podmínky pro udělování schválení typu a pro jejich vzájemné uznávání.

Přístup   Dohoda      Změnový soubour
volný Revize 3 2016/2