Cesta: Předpisy / Periodické technické prohlídky vozidel - Dohoda 1997) - D / Dohoda 97


Dohoda 97

Dohoda 1997 stanovuje jednotná pravidla pro periodické technické prohlídky silničních vozidel

SérieDoplněkOpravaIntegrovaný soubor
1    1 dohoda97
2     dohoda97-a2

Smluvní strany "Dohody o  přijetí jednotných podmínek pro periodickou technickou prohlídku kolových vozidel a o vzájemném uznávání takových prohlídek"  stanoví pravidla pro periodické technické prohlídky kolových vozidel, registrovaných nebo uvedených do provozu na jejich území, a budou vzájemně uznávat prohlídky dle těchto pravidel.

Pravidla, která stanoví technické požadavky, postupy a kritéria periodických prohlídek budou stanovována Správním výborem, složeným ze zástupců všech smluvních stran a budou publikována jako přílohy této dohody.

Pro účely této Dohody pojem „kolová vozidla“ zahrnuje jakákoliv motorová vozidla a jejich přípojná vozidla;

Pojem „technická prohlídka“ zahrnuje prohlídku jakéhokoli vybavení a částí, užívaných na kolových vozidlech, jejichž vlastnosti mají podíl na bezpečnosti silničního provozu, ochraně životního prostředí a úspoře energie;

pojem „pravidla pro periodickou technickou prohlídku kolových vozidel“ zahrnuje ustanovení pro jednotný periodický správní postup, kterým příslušné orgány smluvních stran po požadovaném ověření osvědčí, že kolové vozidlo odpovídá požadavkům daných v pravidlech.


Přílohy ke stažení