Cesta: Předpisy / Periodické technické prohlídky vozidel - Dohoda 1997) - D / D 001


D 001

Pravidlo 1 stanovuje Jednotná ustanovení o pravidlech periodických technických prohlídek kolových vozidel ve vztahu k ochraně životního prostředí.

SérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborZměnový dokument
      pravidlo_1  
   Rev.1  1 pravidlo1-r1c1  
        2016/87

Pravidlo se vztahuje na kolová vozidla, užívaná v mezinárodní dopravě, smluvní strany mohou ale rozhodnout o tom, že uvedené požadavky se vztahují i na vozidla, užívaná při vnitrostátní dopravě.

Vozidla, na která se vztahují tato opatření, absolvují technickou prohlídku popsanou v příloze pravidla

Po prohlídce se vyhovění nejméně ustanovením této přílohy potvrdí Mezinárodním osvědčením o technické prohlídce.

Prohlídka zahrnuje:

  • identifikaci vozidla
  • kontrolu emisí výfukových plynů
  • kontrolu emise hluku
  • další požadavky ve vztahu k bezpečnosti a životnímu prostředí.

Periodická prohlídka se provádí jeden rok po první registraci a potom každoročně u vozidel registrovaných ve státech, ve kterých se aplikují pro schválení typu veškeré odpovídající EHK/OSN předpisy nebo ES/EU směrnice.

U států, které tak neaplikují, je prohlídka požadována pro první registraci

Cena (roč. přístup bez DPH): 130 Kč
Předmět: Ochrana prostředí

Přílohy ke stažení