Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 157


EHK 157  - Automatizované udržování jízdního pruhu (ALKS)

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL Z HLEDISKA SYSTÉMU PRO AUTOMATIZOVANÉ UDRŽOVÁNÍ JÍZDNÍHO PRUHU (ALKS)

Tento předpis se týká systému automatizovaného udržování jízdního pruhu (ALKS) pro vozidla kategorie M1. 

 

Revize

Série

Doplněk

Oprava

Integrovaný soubor

Platnost od / Schváleno WP 29

Změnový soubor

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

   00  157000i0 22.01.2021  2020/81  
   00 1 0   30.09.2021  2021/17  

 Předpis EHK č.157 je přílohou č. 156  EHK/OSN Dohody z r. 1958.

Cena (roč. přístup bez DPH): 2 290 Kč
Předmět: Automatizované udržování jízdního pruhu (ALKS)