Cesta: Předpisy / EHK/OSN Integrované české překlady - EHK / EHK 124


EHK 124 Kola osobních automobilů

JEDNOTNÁ USTANOVENÍ PRO SCHVALOVÁNÍ KOL OSOBNÍCH AUTOMOBILŮ

Tento předpis pokrývá nová náhradní kola určená pro vozidla kategorií M1, M1G, N1, N1G, O1 a O2.

Neplatí pro kola v původní výbavě nebo pro náhradní kola dodávaná výrobcem, definovaná v odstavcích 2.3 a 2.4.1.

Neplatí pro „Zvláštní kola“, definovaná v odstavci 2.5, která zůstávají předmětem národního schvalování.

Tento předpis stanovuje požadavky pro výrobu a montáž kol.

RevizeSérieDoplněkOpravaIntegrovaný souborPlatnost od / Schváleno WP 29 Změnový dokument 

Povinnost pro nové typy vozidel nebo jejich části od

  00 1 0 124010i0 30.01.2011    
  00 2 0   30.09.2021 2021/9  

Předpis EHK č. 124 je přílohou č. 123 EHK/OSN Dohody z r. 1958.

 

Cena (roč. přístup bez DPH): 891 Kč
Předmět: Kola osobních automobilů